Posao i karijera

Ljudski resursi jedan su od najvažnijih čimbenika o kojem ovisi uspjeh i razvoj poduzeća.
Povećanjem obujma poslovanja i unaprijeđenjem istog, kontinuirano tražimo motivirane ljudske resurse.

Ukoliko se želite pridružiti našem timu, svoj životopis i molbu pošaljite na mail info@kvt.hr